परिवेश रोएको मात्र छैन

कृति-समीक्षा राजेस कोइराला / न्यू हप्शयर   शकुनि पाराको चाल छ यहाँ सोझा निमुखाको हाल छ यहा अघि बढ्न जो पाइला चाल्छ उसलाई छोप्ने जाल छ यहाँ । आफू रहेको समाजमा भोगेको एउटा पक्षमाथि प्रहार गरेको यो …

Storm Damage Huts in Camps

Breaking:  Heavy and incessant rain with strong wind for three days damaged huts and flooded camps to cause evacuation of affected families to high surfaces. According to Sanchahang Subba, 25 to 30 tr…

Second Memorial Soccer in Louisville

It is the second year now that Bhutanese Society of Kentucky has been hosting the international memorial soccer tournament in memory of three youths killed in train crash accident in 2015. Today nine …

e-Library
News from Bhutan

Diaspora Stories

Community Events

नेपाली

एक फन्को पृथ्वीका भावनाहरू

चिराङको याद, सर्भाङ्ग, थिम्पू, पारो आदि आदि हुँदै हुर्किएको मेरो मन कहिले फोछु, मोछुको कविता भन्थ्यो कहिले कुलगांग्री र जुमोल्हारी गाउँथ्यो ओहायो राज्…